Herstart Biorself

Op dit moment zijn Henk beekman en Hans Manussen bezig om te proberen tot een herstart van Bioself te komen. De vereniging is overgeschreven en binnenkort krijgen alle leden en oud leden een enquete om te behoefte te peilen. Indien er voldoende belangstelling is en er mensen bereid zijn, om op wat voor manier dan ook te helpen, kan de herstart plaats vinden. Wij gaan uit van het bestaande concept.

Juist in deze tijd is gebleken dat het belangrijk is om je eten uit de regio van vertrouwde adressen te betrekken.