Uitleverdata januari – april

In principe is de uitlevering om de woensdag.  De eerste uitlevering van 2018 is op woensdag 17 januari. Daaropvolgend zijn de uitleveringen dus steeds op de oneven weken, op:

31 januari
14 februari
28 februari (voorjaarsvakantie)
14 maart
28 maart
11 april
25 april

De meivakantie wordt nog gepland!